Paragony fiskalne są potwierdzeniem dokonanego zakupu. Zbyt często zdarza się, że do domu wracamy z zakupami, lecz bez paragonu. Najwyższy czas to zmienić! W tym artykule odpowiemy na pytanie – dlaczego warto zbierać paragony?

zbieranie paragonów po zakupach


Prawidłowy paragon fiskalny

Na dowodzie zakupu, według rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. poz. 1206), najistotniejszymi informacjami będą:

–       Oznaczenie „paragon fiskalny”

–       Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz nazwa i adres sprzedawcy

–       Logo fiskalne i numer unikatowy kasy

–       Dokładna data i godzina zakupu

–       Nazwa towaru lub usługi

–       Cena jednostkowa towaru lub usługi

–       Ilość i wartość sprzedaży danego towaru

–       Wartość zniżek

–       Łączna wysokość podatku

–       Numer NIP kupującego, jeśli wyraził takie żądanie

–       Kwotę należności

Pamiętaj, że niewydanie paragonu jest uznawane za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Masz prawo zgłosić, że sprzedawca nie wydał Ci paragonu fiskalnego.

Dlaczego warto?

Klient ma obowiązek otrzymać dowód zakupu bez względu na to, czy o niego prosi, czy wręcz przeciwnie. Klient może zdecydować także o niezabieraniu ze sobą paragonu, choć zdecydowanie najkorzystniej będzie go zachować, aby:

–       Uzyskać możliwość porównania cen w innych sklepach

–       Upewnić się, że sprzedawca go nie oszukał

–       Mieć możliwość złożenia reklamacji

–       Upewnić się, że zapłacony podatek wpłynie do budżetu państwa

–       Kontrolować wydatki

–       Zachować uczciwy obrót gospodarczy

Dzięki kontrolowaniu wydatków, będziesz mógł lepiej gospodarować swoimi pieniędzmi. Szczególnie w tych trudnych czasach. Dodatkowo wspierasz budżet państwa i zmniejszasz prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder