Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jakich sytuacjach jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do wystawienia paragonu fiskalnego? Temat ten, choć wydaje się prosty, w praktyce bywa pełen niuansów i zależny od wielu czynników. W naszym artykule postaramy się rzucić światło na kwestię obowiązku fiskalnego w różnych scenariuszach prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, zgodnie z przepisami art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, mają przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem, to, czy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej czy rolnikiem ryczałtowym, decyduje o konieczności rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Mimo to, polskie przepisy przewidują możliwość skorzystania z różnych zwolnień z tego obowiązku, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Szczegółowe warunki i rodzaje możliwych zwolnień z użycia kas fiskalnych zostały określone w specjalnym rozporządzeniu Ministra Finansów, dotyczącym zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Czy sprzedawca musi wystawiać paragon? 

W przypadku, gdy towary lub usługi są sprzedawane osobom prywatnym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym, zasadniczo sprzedaż ta powinna być rejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej.

Kiedy nie muszę tego robić? 

Regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów odnośnie do zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych uwzględniają zwolnienie dla podmiotów o niższych obrotach. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą być zwolnieni z używania kas fiskalnych do określonej wysokości rocznych obrotów. Zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku i dotyczy to m.in. przedsiębiorców, których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł. 

To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku podatkowym rozpoczęli działalność i wartość ich sprzedaży w proporcji do czasu prowadzenia działalności w tym roku nie przekroczyła tej kwoty.