FAKTURA A PARAGON Z NIP-EM – ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR

W dzisiejszych czasach, gdy obowiązki księgowe i podatkowe stają się coraz bardziej skomplikowane – właściciele firm oraz przedsiębiorcy muszą być dobrze zaznajomieni z najnowszymi przepisami, aby uniknąć nieporozumień i kłopotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z istotnych zagadnień jest poprawne wystawianie faktur oraz paragonów. Czym jest paragon fiskalny z Dowiedz się więcej…

CZY POSIADANIE KASY REZERWOWEJ JEST OBOWIĄZKOWE?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, „podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących”. Może się zdarzyć, że kasa fiskalna ulegnie awarii, wówczas do ponownego jej uruchomienia, bądź ewentualnego Dowiedz się więcej…

PRZEGLĄD TECHNICZNY KASY – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

Posiadanie kasy fiskalnej wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować karą finansową. Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT, każdy właściciel kasy fiskalnej musi poddawać ją regularnym przeglądom technicznym. To właściciel ustala termin takiego Dowiedz się więcej…

KWOTA OBROTU, A KASA FISKALNA – KIEDY MUSISZ JĄ NABYĆ?

Jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do zakupienia kasy fiskalnej, jeśli przekroczysz limit określony w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W takim wypadku, w ciągu 2 miesięcy, następujących po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty, należy niezwłocznie zakupić kasę fiskalną. Jeśli obrót przekroczył kwotę 20 Dowiedz się więcej…

CZY KASA FISKALNA JEST OBOWIĄZKOWA?

Kasa fiskalna – to jedno z pierwszych nasuwających się skojarzeń związanych z handlem. Nic dziwnego. Niemal każdy przedsiębiorca musi ewidencjonować sprzedaż – właśnie za pomocą urządzenia fiskalnego. Warto jednak wiedzieć, że obowiązek ten, nie dotyczy każdego. Z tego artykułu dowiesz się, kogo te przepisy nie obejmują! Kasa fiskalna – obowiązek Dowiedz się więcej…

SPRZEDAŻ TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH TYLKO Z URZĄDZENIEM ONLINE

Zwrot podatku VAT dla podróżnych, czyli tzw. procedura TAX FREE, pozwala osobom fizycznym zamieszkującym poza Unią Europejską na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Jeżeli bowiem towar nabyty w Polsce zostanie przez nich przewieziony na obszar swojego kraju, przyjezdni muszą liczyć się z koniecznością opodatkowania zgodnie ze stawkami w swoim miejscu zamieszkania. Nic Dowiedz się więcej…

KOGO OBEJMUJĄ ZWOLNIENIA Z KAS FISKALNYCH W 2021 ROKU?

Kasy fiskalne to w ostatnim czasie konieczność dla coraz większej liczby usługodawców i przedsiębiorców — zwłaszcza tych, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Aktualizowane w każdym roku zwolnienia z kas fiskalnych dotyczą wielu działalności spełniających określone kryteria i zależą w dużym stopniu od obrotu — istnieją jednak od tego pewne wyjątki. W jakim Dowiedz się więcej…