Właściciele kas fiskalnych muszą pamiętać o regularnych przeglądach technicznych, które są nie tylko wymogiem prawnym, ale również istotnym elementem zarządzania narzędziami fiskalnymi. Przegląd taki zapewnia nie tylko zgodność z przepisami, ale także długotrwałą i bezproblemową pracę urządzenia. W tym artykule przybliżymy, kiedy i jak należy przeprowadzić przegląd techniczny kasy fiskalnej, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z ewentualnymi karami i zapewnić ciągłość działania Twojego biznesu.

Kiedy należy wykonać przegląd techniczny?

Każdy posiadacz kasy fiskalnej zobowiązany jest do regularnego przeprowadzania przeglądu technicznego co najmniej raz na 2 lata, zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT. Możliwość wcześniejszego przeglądu zależy od decyzji właściciela, który odpowiada za terminowe zgłoszenie się do autoryzowanego serwisu.

Przegląd kasy fiskalnej. Czego się spodziewać?

Przegląd techniczny realizowany jest przez autoryzowanego serwisanta i obejmuje kontrolę m.in. plomb, stanu obudowy, wydruków fiskalnych, poprawności działania kas oraz zgodności oprogramowania. Ponadto, sprawdzana jest funkcjonalność wyświetlacza, kondycja pamięci fiskalnej i stan techniczny akumulatorów.

Po dokonaniu przeglądu technicznego, serwisant wpisuje wszelkie niezbędne informacje do Książki Kasy Rejestrującej, dokumentując wykonane czynności i sprawdzenia. W zależności od modelu i typu kasy fiskalnej, użytkownik może wznowić jej używanie od razu po przeglądzie lub będzie musiał poczekać do następnego dnia roboczego. Ten proces zapewnia, że kasa fiskalna działa prawidłowo i spełnia wszystkie wymogi prawne.

Nie unikaj przeglądu swojej lasy fiskalnej!

Pominięcie przeglądu technicznego niesie ryzyko poważnych konsekwencji finansowych, w tym obowiązek zwrotu ulg otrzymanych przy zakupie kasy oraz możliwość nałożenia kary pieniężnej przez Urząd Skarbowy. Regularne przeglądy są kluczowe nie tylko dla zgodności z przepisami, ale też dla sprawnego funkcjonowania urządzenia.

Pamiętając o regularnych przeglądach, zapewniasz sobie spokój oraz ciągłość i prawidłową działalność swojej firmy. Więcej informacji na temat przygotowania do przeglądu oraz jego szczegółów znajdziesz na naszej stronie.