Nowy rok to nie tylko nowe postanowienia, ale i nowe przepisy. Już od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać zaczną nowe zasady, dotyczące wystawiania faktur. W myśl ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, art. 106b ustawy o VAT zostanie uzupełniony o ust. 5, zgodnie z którym, w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) będzie można wystawić tylko w przypadku, gdy paragon odnoszący się do tej sprzedaży będzie ten numer zawierał.

Faktura do paragonu – kiedy należy ją wystawić?

Osoba dokonująca zakupu towarów lub korzystająca z usług, ma prawo prosić o potwierdzenie transakcji zewidencjonowany na kasie fiskalnej także za pomocą faktury.  

Przedsiębiorca świadczący usługi lub odpowiedzialny za sprzedaż ma obowiązek wystawić fakturę w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Faktura do paragonu – nowe przepisy i zmiany

Obowiązek obecności numeru NIP na paragonie to nowy projekt ustawodawcy, którego celem jest wykluczenie i niedopuszczenie do nadużyć występujących przy rozliczaniu wydatków udokumentowanych fakturami, jednak zrealizowanych przez inne osoby niż przedsiębiorcy. Rząd zdecydował się więc na wprowadzenie nowych zapisów, które w praktyce, mają za zadanie ograniczyć możliwość uzyskania faktury do paragonu przez ludzi, do tego nieuprawnionych.

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązywać zaczną 1 stycznia 2020 roku, przedsiębiorca będzie mógł żądać wystawienia faktury tylko do paragonu, który będzie zawierał jego NIP. Jeśli numeru na paragonie nie będzie, sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury, tym samym przedsiębiorca zostanie pozbawiony szansy na rozliczenie zakupu w kosztach firmowych. Należy więc pamiętać o tym, aby robiąc zakupy firmowe, od razu poprosić o fakturę lub podać numer NIP, zanim sprzedawca wydrukuje paragon.


Zobacz instruktażowe filmy jak dodawać NIP naNieprzestrzeganie nowych przepisów – kary dla przedsiębiorców i sprzedawców

Ustawodawca przewidział także kary za nieprzestrzeganie nowych przepisów. Konsekwencje będą dotykać nie tylko sprzedawców, ale także nabywców, którzy w swoich kosztach będą chcieli zawrzeć wystawioną w nieprawidłowy sposób fakturę. 

Z jakimi karami należy się liczyć? Na ten moment ustawodawca mówi o karach finansowych, opiewających na 100% kwoty podatku VAT z błędnej faktury, której dotyczy dane wykroczenie. 

Nowe przepisy, a przystosowanie urządzeń fiskalnych

W związku z nowymi przepisami pojawia się pytanie o zmianę urządzenia fiskalnego. Większość kas, które są aktualnie na rynku nie jest dostosowana do nowych regulacji prawnych, nie posiada możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy. 

Oznacza to, że podatnicy muszą albo dokonać zakupu nowej kasy, tak aby zapewnić przedsiębiorcom późniejszą możliwość ubiegania się o fakturę na podstawie paragonu, albo nie będą mogli wystawiać faktur, gdy nabywcą będzie podatnik. Zakup nowego urządzenia nie jest jednak ustawowym obowiązkiem, nie ma konieczności wymiany kasy na tą spełniającą nowe warunki, zmieni się jednak procedura ubiegania się o fakturę.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Jeśli sprzedawca nie będzie posiadał kasy, która spełnia nowe wymagania, podatnik, aby móc uwzględnić wydaną na zakupy firmowe kwotę w kosztach, powinien od razu poprosić o fakturę, nie o paragon.

Jeśli nowe przepisy nie są dla Ciebie jasne albo potrzebujesz wsparcia w wyborze kasy, która spełni wymagania ustawodawcy – skontaktuj się z nami! 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder