Temat, który omówimy w dzisiejszym artykule, jest wyjątkowo istotny, ponieważ bardzo często stanowi przedmiot sporu między podatnikiem oraz organem podatkowym. Dowiesz się z niego m.in.: 

  • Co powinien zawierać paragon fiskalny?
  • Dlaczego nie powinno się uogólniać nazw towarów na paragonie? 
  • Kiedy organy skarbowe mogą kwestionować nazw towarów na paragonie fiskalnym?
  • Jak skutecznie unikać problemów związanych z błędnymi nazwami na paragonie?

Co mówią przepisy?

Na samym początku zajmijmy się prawną stroną tego zagadnienia i zajrzyjmy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. W paragrafie 25 znajdziemy wytyczne, że paragon fiskalny powinien zawierać m.in.  imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego NIP, datę, godzinę i minutę sprzedaży, cenę jednostkową towaru/usługi oraz nazwę towaru/usługi, pozwalającą na ich jednoznaczną identyfikację.

Dlaczego precyzyjne określenie tego ostatniego parametru jest tak istotne? Ponieważ to właśnie ta kwestia wpływa na wcześniej wspomniane przez nas częste spory między podatnikiem i organem podatkowym. Wszystko za sprawą zróżnicowanych stawek podatku VAT, jakie mogą być przypisane do konkretnych towarów. Jeśli więc nie zadbamy we właściwym momencie o ten aspekt, a nazwa towaru/usługi na paragonie nie będzie jednoznacznie sformułowana, musimy się liczyć w tym, że sprzedaż ta może zostać zakwestionowana, a nas czekać będą konsekwencje.

Brak szczegółów – podstawowy błąd sprzedawców

Jedną ze zdecydowanie najczęściej pojawiających się pomyłek jest zbytnie uogólnianie nazw, które nagminnie stosują sprzedawcy. Należy bowiem pamiętać, że towary z tej samej grupy mogą być objęte różnymi stawkami podatkowymi VAT. Jeśli więc na paragonie nie pojawi się dostatecznie dużo szczegółów, które umożliwią jednoznaczne przypisanie właściwej stawki do towaru/usługi, będzie to podstawa do późniejszego podważenia tej sprzedaży przez organ podatkowy.

Aby lepiej zobrazować to zagadnienie, posłużmy się prostym przykładem, który powinien rozwiać wszelkie niejasności w tym zakresie. Od 1 listopada roku 2019 doszło do zmian stawek podatkowych w zakresie sprzedaży czasopism. Od tego dnia drukowane czasopisma regionalne i lokalne są objęte stawką VAT na poziomie 5%. W przypadku wszystkich pozostałych czasopism stawka ta wynosi jednak 8%. Jeżeli więc sprzedawca nie będzie precyzyjny i w miejscu nazwy towaru na paragonie fiskalnym pojawi się jedynie termin „czasopismo”, nie zostanie spełniony warunek, o którym pisaliśmy powyżej i sprzedaż ta może zostać później zakwestionowana.

Przykłady tego typu możemy oczywiście mnożyć niemal bez końca, ponieważ ten sam problem pojawi się, gdy będziemy używać tak ogólnych i mało precyzyjnych określeń jak choćby „nabiał”, „pieczywo”, „owoce” czy „warzywa”. Każda z tych grup towarów zawiera produkty objęte różnymi stawkami VAT, dlatego tak istotne jest, aby sumiennie przypisywać im konkretne nazwy. W kwestii usług sytuacja przedstawia się oczywiście analogicznie. Wyrażenie „usługa gastronomiczna” na paragonie z restauracji nie pozwala precyzyjnie określić, co było faktycznym przedmiotem sprzedaży, więc i w tym przypadku zdecydowanie potrzebne jest stosowne uszczegółowienie.

Słowo podsumowania

Jedną z podstawowych funkcji, jakie ma spełniać paragon fiskalny, jest to, aby umożliwiał on kupującemu weryfikację prawidłowości dokonanej transakcji, czyli sprawdzenie oferowanych cen i zestawienie ich z tymi, które pojawiły się ostatecznie na rachunku. To między innymi dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie, co było faktycznym przedmiotem sprzedaży.

Dodatkowo dochodzi jeszcze aspekt, o którym wspomnieliśmy w artykule. Gdy pozycje na paragonie nie będą jednoznacznie sformułowane i pozostaną zbyt ogólne, urząd skarbowy ma prawo zakwestionować przypisanie konkretnej stawki VAT do danej sprzedaży. Warto więc zadbać o należytą dokładność już na samym wstępie, ponieważ takie działanie pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych problemów, które mogłyby pojawić się w nieodległej przyszłości. 

Potrzebujesz pomocy związanej z kasami fiskalnymi lub innymi rozwiązaniami? Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy i doradzimy. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder