Początek roku 2020 przyniesie sporo zmian. Jedna z nich dotyczy kwestii wystawiania faktur do paragonów. W jakich okolicznościach można odmówić klientowi, który zwraca się z takim żądaniem? Co dzieje się w sytuacji, gdy kupujący zgubił paragon lub uległ on zniszczeniu? Jakie zmiany wejdą w życie już 1 stycznia? Na te oraz inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Zmiany na horyzoncie

Planowana na początek roku nowelizacja przepisów zakłada, że prawo do żądania wystawienia na firmę faktury do paragonu będzie przysługiwało przedsiębiorcy wyłącznie wtedy, gdy na paragonie znajdzie się jego NIP. Jeżeli tak się nie stanie, sprzedawca nie będzie mógł tego żądania zrealizować. W świetle nowych przepisów konieczne jest zatem, aby przedsiębiorcy prosili o wystawienie faktury w chwili zakupu towaru czy usługi lub podawali odpowiedni numer NIP przed wydrukiem paragonu. W przypadku starszych kas, które nie mają możliwości, aby nabić NIP na paragon, niezbędne jest natychmiastowe wnioskowanie o fakturę. Jeśli do tego nie dojdzie, późniejsze wystawienie jej na podstawie paragonu nie będzie możliwe. Więcej o nadchodzących zmianach możesz przeczytać w naszym artykule na ten temat.

Faktura do paragonu? Masz tylko trzy miesiące 

Przy ubieganiu się o wystawienie faktury do paragonu obowiązują ustalone ramy czasowe. Jeśli klient nie skorzystał z tej możliwości w chwili zakupu, ma prawo uczynić to w ciągu trzech miesięcy. Czas ten jest liczony od końca miesiąca, w którym doszło do wykonania usługi bądź dostarczenia towaru lub od momentu, gdy miała miejsce częściowa albo całościowa zapłata. Gdy nabywca zażąda w tym okresie wystawienia faktury do paragonu, sprzedawca ma obowiązek tę prośbę zrealizować.

Zgubiony lub zniszczony paragon

W tym momencie pojawia się jednak pytanie – co, jeśli klient zażąda wystawienia faktury, a nie będzie w stanie przedstawić oryginału paragonu? W takich okolicznościach sprzedawca może wnioskować o udowodnienie faktu, że ta osoba faktycznie jest nabywcą danego towaru czy usługi. Kupujący może to zrobić np. poprzez zaprezentowanie odpowiedniego dowodu zapłaty. Identyfikacja omawianej transakcji jest też możliwa między innymi w oparciu o kopię paragonu z papierowej rolki kasy fiskalnej lub ewidencji sprzedaży, gdy używa się kasy z pamięcią elektroniczną (odpowiednią kasę dla Twoich potrzeb znajdziesz tutaj). Gdy żądający faktury nie jest w stanie w żaden sposób udowodnić faktu bycia rzeczywistym nabywcą, sprzedający może negatywnie rozpatrzyć jego wniosek i odmówić wystawienia faktury

Już 1 stycznia roku 2020 wejdą w życie ważne zmiany, które wprowadzą nowe regulacje w kwestii wystawiania faktur do paragonów. Jeśli interesują Cię tego typu zagadnienia i chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w branży, pamiętaj o regularnym obserwowaniu naszego bloga. Gdybyś potrzebował wsparcia z dobraniem odpowiedniego urządzenia dla Twoich potrzeb, jesteśmy do dyspozycji. Służymy pomocą i zachęcamy do kontaktu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder