W dzisiejszych czasach, gdy obowiązki księgowe i podatkowe stają się coraz bardziej skomplikowane – właściciele firm oraz przedsiębiorcy muszą być dobrze zaznajomieni z najnowszymi przepisami, aby uniknąć nieporozumień i kłopotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z istotnych zagadnień jest poprawne wystawianie faktur oraz paragonów.

Czym jest paragon fiskalny z NIP-em?

Paragon fiskalny z numerem NIP jest dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji handlowej między sprzedawcą a nabywcą. Ten rodzaj paragonu zawiera numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy. Dzięki niemu organy podatkowe mogą dokładniej monitorować transakcje i weryfikować zgodność z przepisami podatkowymi.

Paragon fiskalny z numerem NIP stanowi ważny dowód zawarcia transakcji. Dla nabywcy oznacza to możliwość odliczenia podatku VAT od swoich wydatków, co ma znaczenie szczególnie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Dla sprzedawcy zaś jest to dowód dokumentujący sprzedaż towaru lub usługi.

Kiedy wystawiać paragon z NIP-em?

W art. 106b ust. 5 ustawy o VAT przeczytamy, że „w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym,c fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.” 

To znaczy, że w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, paragon zawierający NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł jest fakturą uproszczoną. Taki paragon stanowi zatem podstawę do odliczenia VAT.

Kiedy do paragonu z NIP-em trzeba wystawić fakturę?

Od 1 stycznia 2020 roku, w przypadku, gdy przedsiębiorca dokonał zakupu na podstawie paragonu, ma możliwość zażądania wystawienia faktury dotyczącej tego konkretnego paragonu. Taka możliwość występuje tylko wówczas, gdy paragon zawiera numer NIP nabywcy. W sytuacji, gdy paragon nie zawiera numeru NIP, sprzedawca nie jest uprawiony do wystawienia faktury. W efekcie osoba prowadząca działalność gospodarczą traci okazję do uwzględnienia tego zakupu w kosztach firmy.

Zgodnie z postanowieniami w art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży odnotowanej przy wykorzystaniu kasy rejestrującej, faktura jest wystawiana na rzecz nabywcy towarów lub usług, który jest podatnikiem pod warunkiem, że paragon dokumentujący tę transakcję zawiera numer identyfikacyjny (NIP). Ten numer pozwala zidentyfikować nabywcę towarów lub usług na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder