Zwrot podatku VAT dla podróżnych, czyli tzw. procedura TAX FREE, pozwala osobom fizycznym zamieszkującym poza Unią Europejską na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Jeżeli bowiem towar nabyty w Polsce zostanie przez nich przewieziony na obszar swojego kraju, przyjezdni muszą liczyć się z koniecznością opodatkowania zgodnie ze stawkami w swoim miejscu zamieszkania.

Nic więc dziwnego, że podróżni decydują się na skorzystanie z takiego prawa podczas zakupów towarów na terenie Polski. Należy pamiętać, że istnieją pewne wymogi, aby taki zwrot podatku uzyskać. Ponadto – z nowym rokiem zostają nałożone dodatkowe obowiązki na sprzedawców, o czym już teraz warto wiedzieć, aby przygotować się do nadchodzących zmian.

SPRZEDAŻ TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH TYLKO Z URZĄDZENIEM ONLINE


Kto jest uprawiony do otrzymania zwrotu podatku?

Procedura uprawniająca podróżnych do zwrotu podatku za zakupione towary TAX FREE skierowana jest do osób fizycznych, które nie posiadają stałego zamieszkania na obszarze Unii Europejskiej – potwierdzeniem tego faktu jest najczęściej paszport. Procedura obejmuje wszystkie towary z wyjątkiem paliw silnikowych, które nabywca planuje przewieźć poza terytorium UE w ramach bagażu osobistego.

Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby otrzymać zwrot podatku na terenie Wspólnoty Europejskiej, jest konieczność przewiezienia towaru w stanie nienaruszonym poza granice Unii Europejskiej. Oznacza to, że jakkolwiek skonsumowany towar nie podlega procedurze TAX FREE – nie może nosić śladów użytkowania, a opakowanie musi być oryginalne. Na dodatek zakupiony towar powinien być transportowany w bagażu osobistym, którego definicja jest określona przez prawo.

Jakie podmioty gospodarcze są uprawione do dokonania zwrotu?

Za realizację założeń procedury TAX FREE odpowiada sprzedający towar lub inny podmiot zajmujący się zwrotem podatku dla podróżnych, który współpracuje ze sprzedawcą. Ustawodawca przewidział pewne wymagania, które podmiot musi spełnić w celu wykonywania procedury TAX FREE.

Sprzedawca powinien udowodnić, że jego roczne obroty za poprzedni rok wynosiły powyżej 400 000 zł. Podmiot musi być czynnym płatnikiem VAT, jak również poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego o miejscu odbioru podatku przez kupujących. W kwestiach technicznych należy natomiast zadbać o informacje na temat możliwości wykonania procedury TAX FREE w językach: angielski, polski, niemiecki i rosyjski.

Zmiany po 1 stycznia 2022 roku

Dotychczas realizacja zwrotu podatku dla podróżnych odbywała się za pomocą papierowych dokumentów potwierdzonych pieczęcią POLSKA – CŁO, której wzór został określony prawnie. Od nowego roku cała procedura ulegnie zmianie – przedsiębiorcy korzystający z systemu TAX FREE będą mieli obowiązek wystawiania tych dokumentów w formie elektronicznej.

Kolejną istotną kwestią jest konieczność rejestracji podmiotów w systemie TAX FREE, która została otwarta w dniu 1 lipca 2021 roku. Dokonuje się jej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Warunkiem koniecznym do przystąpienia do systemu jest posiadanie kasy rejestrującej sprzedaż online.

Celem powyższych zmian jest dążenie do cyfryzacji obiegu dokumentów, a tym samym usprawnienie całego procesu po stronie sprzedawcy, kupującego, jak i Urzędu Skarbowego – który w ten sposób skuteczniej jest w stanie wykryć różnego rodzaju nieprawidłowości. Na zakup urządzenia fiskalnego rejestrującego sprzedaż online przewidziana jest ulga w wysokości 90% – limitem jest jedynie kwota 700 zł netto.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder