Sklepy internetowe z założenia muszą rejestrować sprzedaż przy pomocy kas fiskalnych. Czy dzieje się tak w każdym przypadku? Otóż nie. Istnieją bowiem sytuacje, kiedy takiego przymusu nie ma i posiadanie kasy fiskalnej nie jest niezbędne. Kto zatem jest zwolniony z tego typu obowiązku? Zapraszamy do lektury.

Kto powinien posiadać kasę fiskalną?

Podstawowa zasada, która wynika z obowiązującego w Polsce prawa, jest jasna i przejrzysta. Brzmi ona następująco: „Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do tego, aby prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”. Artykuł 111 z ustawy o VAT precyzyjnie definiuje, że wskazani powyżej powinni używać odpowiednich urządzeń fiskalnych. Obecnie są to kasy offline (z elektroniczną kopią paragonu) oraz kasy online, stale podłączone do Centralnego Repozytorium Kas. CRK to system teleinformatyczny, służący do odbierania i gromadzenia danych z kas fiskalnych, analizy i kontroli tych danych oraz przesyłania poleceń, dotyczących pracy kas. 

Jak wspomnieliśmy we wstępie, od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Regulacji, zajmującej się tą kwestią, powinniśmy szukać w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku. Traktuje ono właśnie o zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Kto nie musi korzystać z kasy fiskalnej?

Jeden z wyjątków, który sprawia, że przedsiębiorca nie musi używać kasy fiskalnej, jest skorelowany z rocznym limitem obrotów, który uzyskał on w poprzednim roku podatkowym. Limit ten – dotyczący podatników, prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych – wynosi obecnie 20 000 tysięcy złotych na rzecz osób fizycznych. Jeżeli działalność została rozpoczęta w trakcie roku, to limit ten jest oczywiście proporcjonalnie obniżany. 

Przekroczenie tej wartości i utrzymanie rocznego limitu obrotów na poziomie wyższym niż wspomniane dwadzieścia tysięcy złotych nie jest natomiast jednoznaczne z koniecznością zaopatrzenia się w konkretne urządzenie fiskalne. Zwolnienie z tego obowiązku można bowiem zapewnić sobie w inny sposób. Mówiąc wprost – wystarczy, że nie dojdzie do bezpośredniego przekazania pieniędzy między sprzedającym oraz kupującym. Jak to wygląda w praktyce?

Warunki zwolnienia z obowiązku

Jeśli prowadzimy sklep internetowy i zapłatę otrzymujemy wyłącznie przy pomocy banku, poczty czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, to kasa rejestrująca nie jest potrzebna. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy dostawa towarów jest prowadzona jedynie wysyłkowo, przy wykorzystaniu poczty czy firm kurierskich. Trzeba jednak pamiętać, że taki wariant uniemożliwia nam opcję sprzedaży przy odbiorze osobistym, np. w siedzibie przedsiębiorstwa. Takie działanie należałoby bowiem zarejestrować w kasie fiskalnej.

Wspomniane wcześniej rozporządzenie informuje, że z urządzeń tego typu nie trzeba również korzystać, jeśli nie prowadzimy sprzedaży konkretnych artykułów, między innymi:

  • tytoniu
  • alkoholu
  • perfum 
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego. 

Jak widać, tych wyjątków jest sporo, więc prowadzenie sklepu internetowego nie musi wiązać się z koniecznością zakupu kasy fiskalnej. Warto jednak pamiętać, że jeśli nie spełniamy opisanych powyżej kryteriów, to obowiązek pozostaje w mocy i musimy rejestrować każdą sprzedaż na urządzeniu fiskalnym. W tym momencie pojawia się pytanie: którą kasę wybrać?

Na tę decyzję ogromny wpływ ma to, co wydarzyło się na początku roku 2020. Z uwagi na aktualizację przepisów, od 1 stycznia niektórzy przedsiębiorcy zostali zobligowani do używania kasy fiskalnej online. Kolejne miesiące i lata przyniosą ujednolicenie tej kwestii i od początku roku 2023 wszyscy podatnicy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będą musieli stosować kasy online.

Wychodząc naprzeciw tym wydarzeniom, warto już teraz zdecydować się na odpowiednie urządzenie tego rodzaju i myśleć przyszłościowo o prowadzonym biznesie. Kasy fiskalne online gwarantują szereg ułatwień, obejmujący chociażby tak istotny element jak zwiększone bezpieczeństwo danych. Co więcej, na jej zakup przysługuje specjalna, sięgająca aż 90% ulga. W praktyce oznacza to, że można uzyskać zwrot w wysokości nawet 700 złotych.

Ze swojej strony rekomendujemy następujące modele kas fiskalnych online:

Jeśli masz jakieś pytania i chciałbyś dowiedzieć się więcej o kasach fiskalnych online, służymy pomocą. Jesteśmy do dyspozycji i serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 91 43 22 001 lub w naszej siedzibie, przy ul. Łukasińskiego 114 w Szczecinie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder