Zgodnie z wchodzącymi w życie nowymi przepisami dotyczącymi kas online do życia powołane zostało tzw. CRK (Centralne Repozytorium Kas). Czym jest system, jak działa oraz jakie są obowiązki podatnika z nim związane? Tego wszystkiego dowiedziesz się z tego artykułu!

Centralne Repozytorium Kas (CRK) to system teleinformatyczny, stworzony przez Ministerstwo Finansów, którym kieruje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jego głównym zadaniem jest odbieranie i gromadzenie danych z kasy fiskalnejich analiza i kontrola. Dodatkowo w obszarze działań systemu jest także przesyłania poleceń dotyczących pracy urządzenia fiskalnego.

Dzięki stałemu połączeniu kasy do sieci do Centralnego Repozytorium Kas trafiają takie dane jak:

  • rejestr sprzedaży dokonanej za pomocą kasy fiskalnej ONLINE
  • dane zapisywane w pamięci kasy, które mają znaczenie dla urządzenia m.in.:
  1. data fiskalizacji kasy
  2. zmiany stawek podatku VAT
  3. zmiany adresu punktu sprzedaży
  4. daty obowiązkowych przeglądów technicznych

Jak system CRK łączy się z kasą online?

Ustawodawca w nowych przepisach określił sposób w jaki wyżej wymienione dane muszą być przesyłane do CRK. W rozporządzeniu napisano, że przesył musi być:

  • Bezpośredni – tj. z wykluczeniem udziału podmiotów pośredniczących, przesył danych musi odbywać się wyłącznie na linii kasa ONLINE – Centralne Repozytorium Kas,
  • Ciągły – informacje z kasy muszą być przesyłane w czasie rzeczywistym, zgodnie z zaplanowanym i ustalonym harmonogramem,
  • Zautomatyzowany – podatnik nie bierze udziału w przesyłaniu danych, cały proces odbywa się automatycznie.

Jakie obowiązki musi spełnić podatnik?

Zgodnie z rozporządzeniem, dane z kasy ONLINE muszą trafiać do systemu CRK w sposób automatyczny. Adresatem nowych przepisów jest jednak podatnik i to jego obowiązkiem jest dopilnowanie prawidłowego przesyłu informacji z kasy do CRK. W praktyce sprowadza się to na szczęście wyłącznie do zakupu urządzenia online oraz podłączenie i udzielenia mu dostępu do sieci teleinformatycznej. Łącze internetowe podłączone do urządzenie online może być dowolne: LAN, Wi-Fi lub GSM. 

Dla wielu podatników nowe obowiązki prawne to konieczność zakupu nowego sprzętu. Podczas zakupu kasy online warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. Dlatego jeśli wciąż nie jesteś pewny sprzętu, który powinieneś kupić lub nie do końca rozumiesz nowe przepisy – skontaktuj się z nami! Nasi doradcy odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą wybrać najlepszy dla Ciebie sprzęt.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder