Posiadanie kasy fiskalnej wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować karą finansową.

przegląd techniczny kasy fiskalnej przez serwisanta


Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT, każdy właściciel kasy fiskalnej musi poddawać ją regularnym przeglądom technicznym. To właściciel ustala termin takiego przeglądu, który powinien odbywać się nie rzadziej niż co 2 lata. Po jego stronie leży odpowiedzialność za ustalenie odpowiedniego terminu (jeśli uważa, że przegląd powinien być wykonany szybciej, jak najbardziej można go wykonać).

Przeglądu dokonuje uprawniony serwisant. Właściciel zgłasza się do firmy serwisującej, a ta, po otrzymaniu zgłoszenia, ma 5 dni na wykonanie usługi – cena przeglądu kasy fiskalnej jest zależna od serwisu, dlatego nie można jednoznacznie określić ceny takiej usługi.

Przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

–       stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;

–       stanu obudowy kasy;

–       czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;

–       programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;

–       poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;

–       poprawności działania wyświetlacza klienta;

–       stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;

–       stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.

Po wykonanej pracy, serwisant dokonuje wpisu do Książki Kasy Rejestrującej. W zależności od posiadanej kasy, użytkowanie można wznowić tuż po przeglądzie lub następnego dnia. Ponadto mogą być zalecone działania pokontrolne, które trzeba będzie wykonać. W przypadku kas online, serwisant zapisuje przegląd techniczny w pamięci fiskalnej.

Jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania właściciel zaprzestanie używania kasy bądź nie dokona jej przeglądu technicznego, to zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, zobowiązany zostanie do zwrotu odliczonej lub zwróconej mu kwoty wydatkowej na zakup kasy rejestrującej. Dodatkowo, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć karę pieniężną w wysokości 300 zł. Warto zatem pamiętać o regularnym planowaniu przeglądu technicznego kasy fiskalnej – to obowiązek każdego przedsiębiorcy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder