Likwidacja firmy lub jej oddziału wiąże się zazwyczaj z brakiem dalszej potrzeby używania kasy fiskalnej. Wszelkich formalnych obowiązków związanych z użytkowaniem urządzeniami fiskalnymi należy dopełnić nie tylko gdy działalność przestaje istnieć, ale także w sytuacji, w której zmienia się NIP np. ze względu na przekształcenie się jednoosobowej spółki w spółkę z o.o. Co więc zrobić z pozostałymi po naszej działalności urządzeniami fiskalnymi? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu!

Likwidacja kasy – krok po kroku

1) W ostatnim dniu korzystania z kasy należy wykonać 2 raporty fiskalne – dobowy oraz miesięczny

2) W terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia pracy urządzenia fiskalnego, należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy. Wzór takiego wniosku znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Wniosek powinien zawierać takie informacje jak:

 • dane użytkownika kasy,
 • numer kasy,
 • datę fiskalizacji kasy,
 • adres, pod którym była użytkowana kasa.

Dodatkowo, we wniosku tym zawarta powinna zostać także informacja na temat tego, czy przedsiębiorca wykorzystał prawo do ulgi na kasę fiskalną. Jeśli tak, a kasa była wykorzystywana w przedsiębiorstwie krócej niż trzy lata, podatnik zobowiązany będzie do zwrotu ulgi, z której skorzystał przy zakupie.

3) Oprócz wniosku związanego z odczytem pamięci fiskalnej, należy złożyć także wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez Urząd Skarbowy. Ministerstwo nie przygotowało wzoru wniosku, powinien on jednak zawierać takie elementy jak:

 • nazwę, adres i NIP podatnika,
 • dane kasy rejestrującej, która ma zostać wyrejestrowana, takie jak:
  • numer unikatowy,
  • numer fabryczny,
  • numer ewidencyjny,
  • datę fiskalizacji,
  • miejsce instalacji kasy fiskalnej,
  • datę wyrejestrowania.

4) Ostatnią czynnością, której należy dopełnić, jest dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej. Aby obowiązek został spełniony, podatnik powinien z pomocą serwisanta oraz w obecności przedstawiciela urzędu skarbowego, dokonać raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy. Ważne jest to, aby pamiętać o sporządzeniu protokołu dokumentującego z wykonywania tej czynności. 

W przypadku problemów z dopełnieniem formalności – skontaktuj się z nami!

Nasi specjaliści pomogą Ci w poprawnym wykonaniu czynności oraz odpowiedzą na wszystkie pytania!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder