Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami lub rolnikom ryczałtowym, muszą prowadzić rejestr sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Przepis ten wynika z art. 111 ustępu 1 ust. o podatku od towarów i usług. Dla większości przedsiębiorców posiadanie kasy fiskalnej w firmie jest obecnie niezbędne. Muszą więc dokonać wyboru odpowiedniego urządzenia. Co warto wiedzieć przed podjęciem tej decyzji?

Czym jest kasa fiskalna?

Kasa fiskalna to urządzenie, które umożliwia rejestrację towarów lub usług oferowanych przez firmę oraz ewidencjonowanie sprzedaży. Zastosowanie kas fiskalnych jest wymagane dla przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym. W szczególności dotyczy to sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczenia usług rolniczych objętych zwolnieniem z podatku VAT.

Kto ma obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej?

§ 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, prowadząc sprzedaż poniższych produktów, przedsiębiorca jest zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej.

Lista produktów zobowiązująca przedsiębiorców do zakupienia kasy rejestrującej:

 1. Gaz płynny.
 2. Silniki spalinowe.
 3. Części do silników.
 4. Nadwozia do pojazdów silnikowych.
 5. Przyczepy, naczepy i kontenery.
 6. Części i akcesoria do pojazdów silnikowych.
 7. Sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny.
 8. Sprzęt fotograficzny.
 9. Wyroby z metali szlachetnych.
 10. Zapisane lub niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych.
 11. Perfumy oraz wody toaletowe.
 12. Paliwa silnikowe lub dodatki/domieszki do paliw silnikowych.
 13. Wyroby tytoniowe.
 14. Napoje alkoholowe.

Zwolnienia z ewidencji sprzedaży – dla kogo?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów istnieje zwolnienie z obowiązku instalacji kasy fiskalnej dla podatników, których obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym nie przekraczają kwoty 20 tys. zł. Jednakże, jeśli podatnik przekroczy ten limit, to obowiązek instalacji kasy fiskalnej powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder