Obowiązek posiadania i stosowania kasy fiskalnej wynika z przepisów zapisanych w ustawie o VAT. Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży produktów lub usług, na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W poszczególnych rozporządzeniach znalazły się m.in. przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych, regulacje określające terminy i obowiązki użytkownika kasy, warunki dokonania odliczenia ulgi na zakup kasy czy wymagania techniczne dla urządzeń fiskalnych.

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej – kogo dotyczy?

Oprócz przepisów, które regulują obowiązek posiadania kasy, prawo przewiduje także przypadki, w których przedsiębiorca jest zwolniony z rejestrowania swoich obrotów. Zwolnienia dotyczą:

 • Wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, ale ich obroty nie przekraczają 20 000. Do limitu nie zalicza się takich czynności jak sprzedaż: nieruchomości, środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych
 • Osób, prowadzących czynności notarialne,
 • Osób, oferujących usługi telekomunikacyjne,
 • Osób, świadczących usługi elektroniczne, które równocześnie oferują usługi telekomunikacyjne
 • Osób, oferujących usługi ubezpieczeniowe i finansowe, z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • Osób oferujących usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą,
 • Osób, prowadzących sprzedaż wysyłkową – jednak tylko w wypadku, kiedy zapłata za towar zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej – wyłączenia z rozporządzeń

Niektóre czynności, nawet jeśli spełniają któryś z powyższych zapisów, muszą być ewidencjonowane na kasie od pierwszej sprzedaży. W praktyce, oznacza to, że przedsiębiorca. który planuje rozpoczęcie którejś z niżej wymienionych działalności, musi zakupić i poddać fiskalizacji kasę, jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta. Czynności wyłączone ze zwolnień z kas muszą być rejestrowane bez względu na wysokość obrotu.

Takie czynności to między innymi:

Dostaw:

 • gazu płynnego, części do silników, silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, kontenerów,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego
 • sprzętu fotograficznego,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych

Usług:

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem,
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

Konsekwencje za brak posiadania kasy fiskalnej

Podatnik, który nie dostosuje się do obowiązku posiada kasy fiskalnej musi mieć na uwadze to, że wobec niego mogą zostać wyciągnięte konsekwencji, czyli kara grzywny – od 10 do 240 stawek dziennych. Oznacza to, iż kara za brak kasy może wynieść od 700 zł, do nawet 6 milionów zł.

Formalności związane z zakupem kasy – o czym należy pamiętać?

Aby rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, przedsiębiorca musi złożyć odpowiednie zgłoszenie do naczelnika właściwego sobie urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać informację o ilości urządzeń oraz miejscu ich instalacji.

Po zakupie kasy należy przeprowadzić jej fiskalizację. Jest to czynność niezbędna do rozpoczęcia rejestrowania sprzedaży w kasie fiskalnej. Fiskalizację najczęściej dokonuje serwisant, który w przyszłości będzie odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorcy. Po dokonaniu fiskalizacji obowiązkowo, w terminie 7 dni, musisz zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Przepisy przewidują ulgę dla podatników, rozpoczynających ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, w postaci zwrotu części kosztów z zakupu urządzenia. Podatnicy mogą odliczyć od podatku 90 % kwoty wydanej na zakup każdej z kas, jeśli zostały one zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Maksymalnie suma odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty 700 zł na jedną kasę. Decydując się na zakup kasy w renomowanej, klient może liczyć na pomoc w uzyskaniu ulgi.  

Serwis

Zakup kasy fiskalnej to jednocześnie wybór firmy, która będzie odpowiedzialna za serwis kasy. Najważniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę wybierając firmę serwisującą to:

 • Uprawnienia serwisowe – tylko uprawnione firmy mogą zajmować się serwisem danych kas fiskalnych. Jest to dla podatnika gwarancja, że proces fiskalizacji przebiega prawidłowo, i że jest on objęty w pełni legalną opieką serwisową. Uprawnienia serwisowe powinny być odnawiane co roku, na kolejny rok.
 • Czas reakcji serwisu – warto sprawdzić ilu techników zatrudnia firma, czy można uzyskać pomoc przez telefon, czy serwis pomaga w dni wolne i jaki jest czas reakcji lub naprawy.
 • Siedziba serwisu – siedziba serwisu może wiele powiedzieć, o tym czego można spodziewać się po współpracy. Ważne jest też to, aby wybrać firmę, która znajduje się w pobliżu.

Znana marka = lepsza kasa?

Kupując kasę fiskalną popularnej marki i dużego producenta masz pewność, że zawsze otrzymasz profesjonalną obsługę serwisową. Nawet w przypadku, gdy jeden z serwisów zostanie zlikwidowany, producent wskaże inny serwis, najprawdopodobniej w pobliżu. Popularna marka to także jakość urządzenia i dbałość o klienta.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder