Zmiany prawne, nieważne czego dotyczą, z zasady powodują wśród nas pewien chaos i dezinformację. Nowelizacja ustawy o VAT oprócz nowych przepisów, dotyczących posiadania i korzystania z kas fiskalnych, w tym wprowadzenie obowiązku posiadania kas online, zmieniała także zasady, które umożliwiały podatnikowi ubieganie się o ulgę z tytułu zakupu nowej kasy. Jakie warunki należy spełnić i jak ubiegać się o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu!

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zwrot na zakup kasy?

Nowa ustawa wprowadza bezwarunkowy obowiązek posiadania kasy online przez wszystkich podatników, zmiany te będą dokonywać się jednak stopniowo i są rozłożone w czasie, dlatego warto zapoznać się z harmonogramem dat i branż.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku, odliczenie od podatku lub zwrot środków wydanych na zakup kasy fiskalnej online jest możliwy, jednak na nowych zasadach. Niezmienna pozostaje ulga na zakup nowej kasy fiskalnej, która wciąż wynosić będzie 90% jej ceny (bez podatku), z ograniczeniem do kwoty maksymalnej 700 zł.

kasa fiskalna ulga

Prawo do ulgi przysługuje:

 • tylko na zakup urządzeń Online
 • podatnikom, których obowiązek posiadania nowej kasy dotyka w określonych przez Ministerstwo terminach – będą oni mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy online, nawet jeśli już skorzystali z ulgi na zakup kasy, z której korzystali do tej pory
 • podatnikom, dla których kasa online będzie pierwszą zakupioną kasą

Kogo prawo do ulgi niestety ominie?

 • Podatników, którzy po 30.04 zdecydowali się na zakup kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
 • Podatników, którzy z przyczyn losowych, np. awarii kasy, zdecydują się na wymianę urządzenia z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, ale wcześniej rozpoczęli już ewidencjonowanie sprzedaży.

Jak uzyskać zwrot?

Jeśli kupujesz kasę Online i wiesz, że będzie Ci przysługiwał zwrot kosztów zakupu kasy, pamiętaj o tym, aby złożyć wniosek do urzędu skarbowego, który zawiera:

 • imię i nazwisko (lub nazwę)
 • adres
 • NIP
 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy
 • oryginał faktury zakupu kasy fiskalnej wraz z potwierdzeniem zapłaty całej należności za kasę
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przelany zwrot

Jeśli po przeczytaniu powyższego artykułu wciąż potrzebujesz wsparcia przy formalnościach związanych z zakupem kasy fiskalnej lub potrzebujesz pomocy przy wyborze kasy fiskalnej – serdecznie zapraszamy do kontaktu!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder