Sejm przegłosował Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ustawa jest niezbędną do wprowadzenia kas fiskalnych online.

Ustawa o kasach i drukarkach online wejdzie w życie 1 maja 2019 r. 

Kasy fiskalne online wejdą w życie:

  • Od 1 stycznia 2020 roku dla świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.
  • Od 1 lipca 2020 roku dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
  • Od 1 stycznia 2021 roku dla świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy dokument zawierający jednolity tekst artykułu 111 ustawy o VAT z oznaczonymi zmianami oraz wszystkie nowe artykuły wprowadzone ustawą zmieniającą.

Więcej o kasach fiskalnych online. 

Zadzwoń do nas! 91 43 22 001, email: kasy@ekspert.biz

Kontakt 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder