Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej może ulec przedawnieniu pod kilkoma warunkami — wśród nich najistotniejsze jest, aby minęło 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zwrotu. W takiej sytuacji kwota określająca ulgę na zakup kasy fiskalnej traktowana jest jako podatek.

PRZEDAWNIENIE OBOWIĄZKU ZWROTU ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJ


W jakich przypadkach obowiązuje zwrot ulgi?

Pomimo że podatnikowi przysługuje możliwość ulgi na zakup kasy fiskalnej, to możliwa jest sytuacja, w której będzie zmuszony zwrócić określoną kwotę na rzecz Urzędu Skarbowego. Są to przede wszystkim takie powody jak:

  • Wskazana kasa fiskalna ulegnie zaniedbaniu, a podatnik nie podda jej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w specjalistycznym serwisie.
  • Jeśli zaistnieją problemy z chwilowym lub trwałym utraceniem połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas.
  • Jeśli podatnik uzyskał ulgę na zakup kasy fiskalnej, a następnie zakończył swoją działalność w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania ww. kasą rejestrującą.

Inne przypadki, które skutkują wszczęciem zwrotu należności ulgi na zakup kasy rejestrującej, wymienione są w 111 ust. 6 ustawy o VAT.

Co dokładnie oznacza przedawnienie?

Przedawnienie należności uregulowane w art. 70 Ordynacji podatkowej określa i informuje, że wraz z upływem wymaganego czasu zobowiązanie ulega wygaśnięciu, co sprawia, że przestaje prawnie zobowiązywać. Warto zwrócić uwagę, że przedawnienie to nie jedyna metoda, która skutkuje anulowaniem i zaniechaniem obowiązku zwrotu należności podatkowych.

Aby przedawnienie było pełnomocne, musi minąć określony termin, po którym żaden organ podatkowy nie ma możliwości ubiegania się o uregulowanie zwrotu ani egzekwowania związanych z nim należności.

Po jakim czasie ma miejsce przedawnienie?

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) przedawnienie zobowiązań podatkowych ma miejsce, gdy minie 5 lat od wyznaczonego terminu zwrotu za ulgę na zakup fiskalnej. Warto zwrócić szczególną uwagę, że okres kilkuletni liczy się dopiero od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął wyżej wymieniony termin.

Należność z tytułu zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej figuruje jako nieopodatkowana należność budżetu państwa, co sprawia, że zgodnie z zasadami Ordynacji traktuje się ją jako zwykły podatek. Wiążą się z tym te same zasady, jak w przypadku innych zobowiązań regulowanych ze Skarbem Państwa, gminą, powiatem lub województwem. Dodatkowo czas, w którym organ podatkowy może ubiegać się o uregulowanie zwrotu, jest ściśle określony zarówno terminem początkowym, jak i końcowym.

Masz więcej pytań? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. W tematach związanych z kasami fiskalnymi możesz dzwonić pod numer 91 43 22 001 lub pisać na adres kasy@ekspert.biz. Zapraszamy też oczywiście do naszej siedziby, która mieści się przy ul. Waleriana Łukasińskiego 114 w Szczecinie. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder