Podatnik, który rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu i podatku należnego ma możliwość odliczenia od niego kwotę wydatku na zakup kas fiskalnych online w wysokości 90% ceny jej/ich zakupu, nie przekraczającej jednak 700 zł. 

Odliczenia te reguluje Rozporządzenie z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Jak otrzymać ulgę na zakup kas fiskalnych:

 • uzyskanie ulgi przysługuje tylko na zakup urządzeń online
 • ulga na zakup kasy fiskalnej obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania kas fiskalnych online,
 • dla podatników zobligowanych do korzystania z kas fiskalnych online rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem
 • przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia  ewidencji  przy  użyciu  każdej  kasy  rejestrującej  w każdym  punkcie  sprzedaży  nie  później  niż  w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Uwaga: Pamiętaj, że kupując kasę starego typu (czyli z kopią elektroniczną) nie uzyskasz odliczenia.

Ile można odliczyć?

Odliczysz maksymalnie 90% kwoty netto wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej, jednak nie więcej niż 700 zł.

Zwrot za zakup kasy fiskalnej dla podatników VAT

Jako vatowiec możesz rozliczyć zwrot za zakup kasy fiskalnej w  swojej deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczniesz ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Możesz również rozliczyć zwrot w późniejszym terminie.

Zwrot za zakup kasy fiskalnej dla przedsiębiorców zwolnionych od podatku VAT

Jako podatnik zwolniony od podatku, najwcześniej możesz złożyć wniosek o zwrot kosztów w tym samym miesiącu, w którym rozpoczniesz ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

Dokumenty jakie należy złożyć 

Aby dostać zwrot za zakup kasy, musisz złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego, który zawiera:

 • imię i nazwisko (lub nazwę)
 • adres
 • NIP
 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy
 • oryginał faktury zakupu kasy fiskalnej wraz z potwierdzeniem zapłaty całej należności za kasę
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przelany zwrot

Jeśli masz firmę taksówkową, dodatkowo wpisz we wniosku:

 • numer licencji
 • numer rejestracyjny i boczny taksówki

oraz dołącz kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą.

Ile należy czekać na zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej?

Jeśli jesteś podatnikiem składającym deklaracje VAT, to zwrot kosztów za zakup kasy możesz odliczyć od podatku w swojej deklaracji podatkowej najwcześniej za okres, w którym miała miejsce pierwsza sprzedaż na kasie.

Jeśli jesteś zwolniony z podatku VAT, to zwrot pieniędzy otrzymasz w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.


W jakich przypadkach trzeba oddać uzyskany zwrot?

Ulgę na zakup kasy fiskalnej należy oddać w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy, przedsiębiorca:

 • trwale zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy (również z uwagi na ogłoszoną upadłość czy sprzedaż przedsiębiorstwa)
 • nie podda się w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis,
 • nie dopełni obowiązku zapewnienia połączenia kasy online za pośrednictwem sieci telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium Kas

Jeśli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu