Firmy zajmujące się świadczeniem usług dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej zobowiązane są do ewidencjonowania swoich transakcji na kasie fiskalnej. Z pewnością można łatwo zauważyć, że taki rodzaj usług oferują właśnie szkoły nauki jazdy. Warto jednak zapoznać się z ustawami i przepisami mówiącymi o tym, czy kasa fiskalna jest koniecznością w takich firmach.

Kiedy wymagana jest kasa fiskalna?

Podstawowym sposobem określenia, kiedy kasa fiskalna staje się niezbędna, jest określenie limitu obrotu. W przypadku przedsiębiorstw oferujących swoje usługi lub produkty do osób prywatnych limit ten wynosi 20 tysięcy złotych — biorąc pod uwagę cały rok.

Od powyższej zasady obowiązują jednak pewne wyjątki, gdy kasa fiskalna powinna być użyta od samego początku działalności. Dotyczy to przede wszystkim firm zajmujących się usługami fryzjerskimi, kosmetycznymi, opieką medyczną, doradztwem podatkowym, czy też naprawą pojazdów silnikowych.

Czy kasa fiskalna jest wymagana w szkole jazdy?

Informacje o tym, jakie działalności są zwolnione ze stosowania kasy fiskalnej, znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Do tego grona zaliczają się między innymi usługi telekomunikacyjne, czy też firmy zajmujące się usługami edukacyjnymi. Mogłoby się wydawać, że szkoła nauki jazdy w takim razie jest również zwolniona z tego obowiązku — aczkolwiek tak nie jest.

W powyższym rozporządzeniu wprowadzono wyjątki, które powinny posiadać kasę fiskalną do ewidencjonowania klientów. Określono je dokładnie w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 85.53.11) – to właśnie tam znajdują się szkoły tańca, pozaszkolne formy edukacji sportowej, zajęcia rekreacyjne sportowe, a także szkoły nauki jazdy. Na bazie powyższych ustaw i informacji można stwierdzić, że szkoły jazdy, tak jak inne punkty oferujące usługi lub handel produktami, zobowiązane są do posiadania kasy fiskalnej rejestrującej.

Jak uniknąć obowiązku ewidencjonowania na kasie?

Dla przedsiębiorców, którym szczególnie zależy na uniknięciu ewidencjonowania na kasie fiskalnej, istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia, biorąc pod uwagę formę zapłaty.

Jeśli uregulowanie zapłaty za usługi odbywać się będzie poprzez pocztę, bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Wymagana jest jednak odpowiednia dokumentacja i opisanie każdej transakcji. Za kontrolę przyjmowanych wpłat odpowiada Urząd Skarbowy.

Masz więcej pytań na temat kas fiskalnych online? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 91 43 22 001, adresem mailowym kasy@ekspert.biz lub bezpośrednio w naszej siedzibie przy ul. Waleriana Łukasińskiego 114 w Szczecinie


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder