Zwrot podatku za zakup kasy fiskalnej jest szczególnie pomocny dla przedsiębiorców i właścicieli, którym zależy na dobrych inwestycjach i mądrym oszczędzaniu. Znając obowiązujące prawa, możesz skorzystać ze zwrotu kosztów za kasę zakupioną w określonym terminie!

ZWROT VAT ZA ZAKUP KASY FISKALNEJ


Kto może skorzystać ze zwrotu kosztów?

Oferta zwrotu VAT skierowana jest przede wszystkim dla właścicieli, którzy objęci są obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Aktualnie coraz więcej branż odchodzi od tradycyjnych modeli na rzecz kasy fiskalnej on-line. Z ulgi fiskalnej skorzystać mogą także firmy dopiero wprowadzające ewidencjonowanie kasą fiskalną on-line, nawet jeśli wcześniej w ogóle z nich nie korzystały.

Zwrot VAT to atrakcyjna usługa dla czynnych podatników VAT, czyli przedsiębiorców regularnie rozliczających podatek i ryczałtowców nierozliczających podatku. Nie jest to jednak ograniczone wyłącznie do nich — z tych samych korzyści mogą cieszyć się tzw. bierni podatnicy VAT, czyli przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku opłaty opodatkowania.

Jak uzyskać zwrot VAT za zakup kasy?

Dokładne informacje i prawa dotyczące zwrotu VAT w formie ulgi fiskalnej znajdują się w Ustawie o podatku od towarów i usług art. 111 ust. 4. To właśnie tam można znaleźć informację, że wartość zwrócona przedsiębiorcy sięga nawet 90% ceny jej zakupu (bez podatku). Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na to, że kwota ta nie może przekroczyć 700 złotych.

Aby uzyskać zwrot, należy:

  • Dostarczyć przed rozpoczęciem korzystania z kasy fiskalnej zgłoszenie informujące o liczbie kas rejestrujących i adresie ich użytkowania do odpowiedniego naczelnika Urzędu Skarbowego.
  • Posiadać dowód zapłaty za kasę fiskalną.
  • Posiadać raport miesięczny z kasy fiskalnej.

W przypadku podatników czynnych rozliczających się miesięcznie należy zwrotu dokonać w deklaracji VAT-7, a dla przedsiębiorców dokonujących rozliczenia raz na kwartał w deklaracji VAT-7K. Zależnie od tego, jaki był koszt zakupu kasy fiskalnej w porównaniu do rozliczanej kwoty w deklaracji, możesz dowiedzieć się, czy uzyskasz jedynie pomniejszenie kwoty podatku, czy też otrzymasz pozostałą kwotę na rachunek bankowy.

Co powinni zrobić bierni podatnicy VAT, aby uzyskać zwrot kosztów?

Podobnie jak w przypadku podatników VAT, tak i przedsiębiorcy niebędący nimi powinni złożyć odpowiedni wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Wymagane jest jednak, aby w dostarczonych dokumentach znajdowały się podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres i numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dodatkowo w załącznikach powinna znaleźć się informacja o nazwie podmiotu, który zajmował się fiskalizacją kasy rejestrującej, oryginał faktury za zakup kasy fiskalnej, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać wysłana kwota zwrotu.

Ile czeka się na zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej?


Ile czeka się na zwrot kosztów?

Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z obowiązku rozliczania VAT, mogą się spodziewać w ciągu 25 dni od daty złożenia wniosku do urzędu skarbowego zwrotu ulgi fiskalnej za inwestycję w kasę. Określona należność wpłynie na podany w danych wniosku numer rachunku bankowego.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kasach fiskalnych oraz związanych z nimi przepisach, zapraszamy do kontaktu. Czekamy na Wasze pytania pod numerem telefonu 91 43 22 001 oraz adresem mailowym kasy@ekspert.biz. Zapraszamy też oczywiście osobiście do naszej siedziby, która znajduje się przy ul. Waleriana Łukasińskiego 114 w Szczecinie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder