Uwaga zmiany matrycy stawek VAT we WSZYSTKICH urządzeniach fiskalnych!

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (online, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019r.

Tekst rozporządzenia

Dla kas fiskalizowanych przed tą datą zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę VAT (§59.).

Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,

Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy trzeba zmienić wszystkie stawki?

TAK. Kasa fiskalna podatnika powinna być zaprogramowana ze wszystkimi wyżej widocznymi literami i przypisanymi do nich stawkami.

Do tej pory wystarczyło, że podatnik przypisał oznaczenia literowe tylko do tych stawek podatku, których dotychczas używał. Zgodnie z nowym rozporządzeniem należy obowiązkowo przypisać oznaczenia literowe do wszystkich stawek VAT, nawet z tych, z których podatnik nie korzysta.

Czy stawki można zmienić samodzielnie, czy trzeba udać się do serwisu?

Każdy podatnik może samodzielnie zmienić stawki VAT na swoich kasach fiskalnych, jeśli tylko potrafi to zrobić. W przypadku, kiedy nie jest pewien jak to zrobić lub nie chce samodzielnie tego robić, powinien udać się do odpowiedniego serwisu. Skorzystanie z pomocy fachowca wyklucza jakiekolwiek błędy, które mogłyby się pojawić przy samodzielnej próbie zmian stawek.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy profesjonalisty zapraszamy do kontaktu 91 43 22 001. Dojedziemy do Ciebie lub zaprosimy do naszej siedziby i dodatkowo poczęstujemy dobrą kawą 😉


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder