Wakacje to świetny moment, aby poruszyć temat obowiązku posiadania kasy fiskalnej podczas prowadzenia działalności sezonowej. Termin ten jednak nie wiąże się jedynie z miesiącami letnimi, działalność sezonowa to taka, która prowadzona jest tylko w określonych okresach w trakcie roku, oprócz sprzedaży gofrów w wakacje, może to być także np. wypożyczalnia nart czy łyżew – czynna tylko zimą.

Obowiązek fiskalny, a działalność sezonowa

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający lub wznawiający działalność sezonową jest zobligowany do rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Rejestracji na kasie podlega zarówno obrót, jak i kwota podatku. Obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 1 – Ustawy o VAT.

Niezależnie od rodzaju działalności czy branży, podatników, którzy decydują się na prowadzenie działalności sezonowej, obowiązują dokładnie te same zasady stosowania kas fiskalnych, co wszystkich innych przedsiębiorców. Jedyną szansą na zwolnienie z powinności posiadania kasy, jest wykazanie, iż obrót ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył 20 000,00 zł. Należy jednak pamiętać, że w przypadku rozpoczęcia sprzedaż w trakcie roku, próg ten obliczany jest proporcjonalnie – od dnia pierwszej sprzedaży do końca roku. 

Tak jak w przypadku działalności standardowej, prowadząc działalność sezonową należy mieć na uwadzę, że niektóre z czynności zobowiązane są do stosowania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu. Czynności te wymienione zostały w §4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017r.poz. 2454)

Do działalności takich, zgodnie z przepisami, należą między innymi:

  • świadczenie usług:
    • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
    • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
    • związanych z wyżywieniem

Cały katalog czynności wyłączony ze zwolnień jest dość obszerny, dlatego warto się z nim zapoznać, by móc ustalić prawo do zwolnienia lub uniknąć nieprzyjemności związanych z nieprzestrzeganiem obowiązku. 

Koniec sezonu – co zrobić z działalnością?

Jak sama nazwa wskazuje działalność sezonowa trwa przez jakiś określony czas. Po zakończeniu aktywnego sprzedażowo sezonu, przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność, jeśli nie zatrudniał pracowników, zawieszenie może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenie działalności oraz jej wznowienie zawsze następuje na wniosek podatnika. Warto pamiętać także o tym, że podczas trwania takiego zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej przychodów.

Po upływie czasu zawieszenia i wznowieniu działalności, przedsiębiorca, który stosował kasę fiskalną w poprzednich latach, nie musi kupować nowego urządzenia. Zgodnie z przepisami, może on korzystać z urządzenia, które już posiada. Nie można zapomnieć jednak o tym, że w myśl art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nawet w okresie zawieszenia działalności podatnik musi wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, takie jak chociażby zgłoszenie kasy do okresowych przeglądów technicznych, które najlepiej wykonywać co rok. Pomimo zawieszenia działalności podatnik powinien być na bieżąco z obowiązującymi przepisami, które często ulegają zmianom, tak jak w ostatnim czasie np. zmiana stawek VAT czy obowiązkowy dokument potwierdzający zapoznanie się pracowników z obsługą kasy. Warto przed ponownym rozpoczęciem działalności odwiedzić dedykowany serwis, aby oprócz przeglądu, serwisant mógł potwierdzić dostosowanie kasy do obecnie obowiązujących przepisów i dopuścić kasę do użytku.

Działalność sezonowa – jaką kasę wybrać?

  • POSTNET ERGO – jeśli oczekujesz małej, prostej, funkcjonalnej kasy, którą możesz podłączyć do swojego laptopa. Dzięki temu nie musisz płacić dodatkowo za transmisję danych. Dzięki mocnemu akumulatorowi nada się nawet do miejsc, w których dostęp do prądu jest utrudniony. Dzięki przystępnej cenie (jest to jeden z najtańszych modeli na rynku) – jest odpowiednia dla początkujących przedsiębiorców. Absolutne minimum – czy potrzeba czegoś więcej? Dostępna również w wersji Online!
  • POSNET THERMAL XL2 – drukarka fiskalna Posnet Thermal XL2 to nowocześniejsza i najmniejsza na rynku, drukarka stacjonarna serii Thermal, która od prawie 20 lat cieszy się ogromnym zaufaniem klientów. Świetnie sprawdzi się np. w restauracji lub hotelu, które korzystają z wypracowanej identyfikacji wizualnej. Każdy paragon i fakturę można bowiem wzbogacić dodając w nagłówku, stopce, a także w dowolnym miejscu wydruku niefiskalnego wybraną przez siebie czarno – białą grafikę. To doskonała forma uatrakcyjnienia wydruków, a także dodatkowa 

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych urządzeń lub pomocy w doborze idealnej kasy dla swojej działalności – skontaktuj się z nami 91 43 22 001. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder