Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zakup kasy rejestrującej. Zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług – rejestrować sprzedaż muszą przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jednak, jak wszędzie, obowiązują wyjątki.

ZMIANY W ROKU 2023 W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KAS FISKALNYVH REJESTRUJĄCYCH


Nowe zmiany w 2023 roku

W 2023 roku w Polsce wprowadzono obowiązek stosowania kas rejestrujących. Dotyczyć one będą nie tylko sprzedawców, ale również usługodawców. Wprowadzona zostanie także nowa procedura ujawniania niezarejestrowanych obrotów przez organy podatkowe.

Zwolnienie podmiotowe – dla kogo?

Zmiany w zakresie kas fiskalnych w 2023 roku dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy korzystają z kas rejestrujących w swojej działalności gospodarczej. Nowe zmiany mają na celu ujednolicenie warunków stosowania kas fiskalnych i usprawnienie procesu rozliczania sprzedaży.

Kogo te zmiany dotyczą?

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących dotyczy podmiotów, których sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła 20 tys. zł. Jeżeli limit ten został przekroczony w roku 2022, podatnik automatycznie przestał spełniać warunki zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Przedsiębiorca, który zaczyna sprzedawać produkty osobom prywatnym w danym roku podatkowym, powinien ustalić limit zwolnienia dla stosowania kasy fiskalnej na podstawie prognozowanego obrotu ze sprzedaży tych produktów w proporcji do czasu, w którym te sprzedaże będą mieć miejsce w danym roku podatkowym.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder