Kasy fiskalne stały się coraz bardziej rozpowszechnione. Ostatnie zmiany prawne spowodowały, że jeszcze więcej przedsiębiorstw jest zobowiązanych do posiadania urządzenia fiskalnego do ewidencjonowania sprzedaży.

Warto zatem dokładnie zweryfikować, czy aby na pewno nasza firma nie podlega takiemu obowiązkowi. Niedostosowanie się do nakazu skutkuje poważnymi konsekwencjami podatkowymi – z pewnością woleliby Państwo tego uniknąć.

W poniższym artykule opiszemy zmiany jakie nastąpiły w związku z kasami fiskalnymi w 2022 roku.

zmiany w roku 2022 kasy fiskalne


Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 o podatku od towarów i usług, kasy fiskalne muszą być stosowane przez przedsiębiorstwa, które sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Występują jednak wyjątki od tej zasady, choć w 2022 będzie ich mniej.

Lista zwolnień z obowiązków posiadania kasy fiskalnej obejmuje m.in. przedsiębiorstwa, które sprzedają produktu lub usługi wyłącznie na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Zwolnienie z kasy fiskalnej przysługuje również do rocznej kwoty 20 tysięcy obrotu, jednak osiągnięcie tego progu w rentownym biznesie, powinno być bardzo szybkie.

W 2022 nie zostanie zniesione również zwolnienie z obowiązku posiadania kasy rejestrującej sprzedaż dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedać wysyłkową. Wymaganiem jest jednak otrzymywanie całości zapłaty za towar lub usługę za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jak również podania przez konsumenta danych osobowych wraz z adresem.

Kto musi posiadać kasę fiskalną od początku prowadzenia działalności?

Warto wiedzieć, że zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Finansów wyznacza się pewne działalności gospodarcze, w ramach, których posiadanie kasy rejestrującej sprzedaż jest obowiązkowe od pierwszego dnia prowadzenia firmy. Mowa tutaj m.in. o firmach zajmujących się:

 • sprzedaży gazu płynnego,
 • przewozów pasażerskich, samochodowych bez względu na to, czy kursy te są regularne, czy nie,
 • usług taksówkarskich,
 • sprzedaży silników do napędu pojazdów i motocykli,
 • sprzedaży komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • sprzedaży sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
 • sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.
 • naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • usługi w zakresie wymiany opon i kół,
 • usługi dotyczące badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 • usługi doradztwa podatkowego,
 • usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia (czynności notarialne),
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki (także sezonowe) oraz catering.
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
zmiany w roku 2022 kasy fiskalne


Zmiany ws. zwolnień z obowiązków posiadania kasy fiskalnej w 2022

Dotychczasowe przepisy dotyczące zwolnień obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących zostały przedłużone na kolejne dwa lata 2022-2023 poza jedną zmianą – ze zwolnienia zostały wyłączone myjnie samochodowe.

Kasy fiskalne będą musiały posiadać wszystkie przedsiębiorstwa, które oferują usługi w zakresie mycia i czyszczenia samochodów – określanych kodem PKWiU 45.20.30.0. Warto wspomnieć, że dotyczy to również myjni automatycznych – czyli takich, gdzie Klient dokonuje płatności bilonem do automatu lub płaci przy stanowisku kartą płatniczą.

Obowiązek posiadania kasy rejestrującej zajmujących się myciem i czyszczeniem samochodów wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku – tak, aby przedsiębiorcy mieli wystarczająco czasu na przygotowanie. Można więc spodziewać się, że podczas dokonywania płatności na myjniach samochodowych zostanie dla nas wydrukowany paragon.