Do grona zobowiązanych do posiadania kasy fiskalnej online od 1 lipca 2021 r. należą już lekarze i dentyści — w związku z tym wiele osób zastanawia się, czy to samo obejmuje również branżę weterynaryjną. 

KASY FISKALNE ONLINE DLA WETERYNARII — CZY SĄ NIEZBĘDNE?


Na jakiej podstawie działa weterynarz?

Zawód weterynarza definiuje się jako ochronę zdrowia zwierząt, a także weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego i środowiska. Niezbędne informacje i szczegóły znajdują się w Ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. 2019.1140).

Na podstawie znajdujących się tam danych można zauważyć, że w zakresie kompetencji lekarza weterynarii jest badanie stanu zwierząt, włączając w to rozpoznanie, zapobieganie, a także zwalczanie różnych chorób. Aby zajmować się weterynarią wymagane jest specjalne prawo do wykonywania zawodu.

Czy kasa online jest niezbędna dla weterynarii?

Grupa podatników, którzy zobowiązani byli do zmiany tradycyjnych kas na wariant online do 30 czerwca 2021 roku, obejmuje przede wszystkim lekarzy i dentystów na podstawie ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Należy tutaj zauważyć, że zawód lekarza weterynarii regulowany jest inną ustawą — z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii, a także obejmują go zasady z izb lekarsko-weterynaryjnych.

W taki właśnie sposób dochodzimy do wniosku, że branży weterynaryjnej nie obejmuje wymóg wprowadzenia kasy fiskalnej online z dniem 30 czerwca 2021 roku. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, że lekarze weterynarii nie muszą wymieniać kas fiskalnych na nowe, jest fakt, że nie zostali wymienieni w art. 145 b ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. 

Czy lekarz weterynarii może wymienić swoją kasę?


Czy lekarz weterynarii może wymienić swoją kasę?

Pomimo zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, lekarze weterynarii, wykonując usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, mogą we własnym zakresie wymienić aktualną kasę rejestrującą.

Należy jednak przy tym pamiętać, że w takim przypadku nie mają możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na zakup kasy fiskalnej online. Aby ją uzyskać muszą zostać objęci prawnym zobowiązaniem do jej wymiany.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kasach fiskalnych oraz związanych z nimi przepisach, zapraszamy do kontaktu. Czekamy na Wasze pytania pod numerem telefonu 91 43 22 001 oraz adresem mailowym kasy@ekspert.biz. Zapraszamy też oczywiście osobiście do naszej siedziby, która znajduje się przy ul. Waleriana Łukasińskiego 114 w Szczecinie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder