Posiadanie kasy fiskalnej będzie wymagane przy prowadzeniu działalności stacjonarnej, ponieważ klient ma obowiązek otrzymać swój dowód zakupu. Przedsiębiorca, który postanawia założyć sklep internetowy wcale nie musi inwestować w kasę fiskalną, jeżeli spełni określone warunki.

sklep internetowy


Przedsiębiorca prowadzący swoją działalność w Internecie może podlegać zwolnieniu na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Aby móc ubiegać się o takie zwolnienie, trzeba spełnić 3 warunki:

–       Dostawa towarów musi odbywać się wyłącznie w systemie wysyłkowym.

–       Klient musi dokonać zapłaty za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

–       Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

W działalności prowadzonej w Internecie, inaczej niż stacjonarnie, nie obowiązuje limit 20 000 złotych, zatem po przekroczeniu dochodu tej wysokości zakup kasy fiskalnej wciąż nie będzie wymagany.

W § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, znajduje się lista 15 grup produktów:

 1. Gaz płynny.
 2. Części do silników.
 3. Silniki spalinowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów.
 4. Nadwozia do pojazdów silnikowych.
 5. Przyczepy i naczepy, kontenery.
 6. Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego.
 7. Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych.
 8. Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach.
 9. Sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny – z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten.
 10. Sprzęt fotograficzny – z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego.
 11. Wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku.
 12. Zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych.
 13. Wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.
 14. Wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. Oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.
 15. Perfumy i wody toaletowe.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż produktów, które można przypisać do jednej z 15 grup wymienionych wyżej, zakup kasy fiskalnej będzie konieczny.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder