Działalność handlowa i usługowa nieustannie się rozwija, a kasy fiskalne stały się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Niestety, jak każde urządzenie elektroniczne, mogą ulec awarii. W takich sytuacjach ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo postępować.

Pierwszym krokiem, uważamy, że najważniejszym, jest rozpoznanie awarii. Najczęstsze oznaki to:

– błędy na wyświetlaczu,

– problemy z wydrukami,

– nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów.

Sprzedaż w przypadku awarii. Co za to grozi?

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku, gdy przedsiębiorca nie rejestruje sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, urząd skarbowy ma prawo nałożyć sankcję wynoszącą 30% kwoty podatku VAT, który został naliczony przy zakupie towarów i usług. Ta sankcja jest obliczana za okres od momentu zaprzestania do momentu wznowienia rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. W sytuacji, gdy osoby fizyczne odpowiadają za to samo naruszenie w ramach wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego, nie nakłada się dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Brak połączenia z Internetem w przypadku posiadania kasy fiskalnej online?

Przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych online są zobowiązani do utrzymania stałego połączenia ich z Internetem, co umożliwia ciągłą komunikację z Centralnym Repozytorium Kas. Może jednak wystąpić sytuacja, w której połączenie internetowe zostanie przerwane z powodu awarii. Wówczas konieczne jest ustalenie czy utrata połączenia ma charakter tymczasowy czy stały. Zgodnie z art. 111 ust. 3ab ustawy o VAT, w sytuacjach, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika niemożliwe jest utrzymanie połączenia z Centralnym Repozytorium Kas:

– w przypadku tymczasowej przerwy podatnik musi kontynuować ewidencję sprzedaży i niezwłocznie przywrócić połączenie po ustąpieniu przyczyn przerwy,

– w przypadku stałej przerwy podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, do przywrócenia połączenia w okresach ustalonych wspólnie z naczelnikiem urzędu skarbowego.

Co zatem zrobić w przypadku awarii?

W przypadku awarii posiadanie zapasowej, zafiskalizowanej kasy fiskalnej z aktualnym przeglądem technicznym może być bardzo przydatne. W sytuacji, gdy kasa fiskalna online straci połączenie z Internetem, konieczne jest określenie czy problem jest przejściowy czy stały. Dodatkowo, w przypadku niemożności zarejestrowania transakcji na kasę fiskalną, należy niezwłocznie dokonać tej czynności na kasie rezerwowej.

Przypominamy:

nieprzestrzeganie obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary w wysokości 30% naliczonego podatku VAT, liczony do momentu przywrócenia prawidłowego rejestrowania sprzedaży.