Kasa fiskalna to urządzenie często niezbędne dla prawidłowego prowadzenia biznesu. Stanowi kluczowy element procesu rejestrowania i ewidencjonowania sprzedaży. Ale aby sprzedaż była prowadzona tak, jak należy, warto pamiętać o tym, że każda kasa fiskalna ma swój najważniejszy dokument. Warto zrozumieć, czym dokładnie jest książka kasy fiskalnej, co się w niej znajduje i jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcom za jej brak.

Czym jest książka kasy fiskalnej?

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o (…) książce kasy – rozumie się przez to dokumentację dotyczącą danej kasy, której wzór określają przepisy o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.

Książka kasy fiskalnej pełni ważną rolę w chwili dokonywania procesu fiskalizacji kasy. Dodatkowo, w księdze kasy powinny być zawarte dane dotyczące wyników przeprowadzonych inspekcji technicznych kasy oraz zaleceń pochodzących z kontroli. W sytuacji, gdy dojdzie do utraty lub zniszczenia księgi serwisowej kasy fiskalnej, przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego zdarzenia naczelnikowi Urzędu Skarbowego oraz wystąpienia do serwisanta o otrzymanie duplikatu księgi

Co się znajduje w książce serwisowej kasy fiskalnej?

W pamięci kasy fiskalnej przechowywane jest wiele kluczowych informacji. Księga serwisowa kasy natomiast zawiera wykaz istotnych danych, takich jak:

  1. Nazwa i model urządzenia fiskalnego,
  2. Numery identyfikacyjne: fabryczny oraz unikatowy,
  3. Informacje o producencie, w tym jego nazwa i adres,
  4. Dane kontaktowe serwisu obsługującego urządzenie,
  5. Dane rejestrowe właściciela kasy,
  6. Numer ewidencyjny urządzenia, nadany przez Urząd Skarbowy.

Księga serwisowa kasy fiskalnej ma za zadanie uporządkować te informacje, sprawiając, że stają się one jasne i dostępne do wglądu. Jest ona również potwierdzeniem zgodności urządzenia z wymaganiami prawnymi. Warto podkreślić, że pełni ona istotną funkcję dokumentacyjną, szczególnie w kontekście przeglądów technicznych – stanowi to główne jej przeznaczenie

Dlaczego warto o niej nie zapominać? Czy coś grozi za jej brak?

Podczas planowanego przeglądu technicznego upewnij się, że posiadasz książkę serwisową. Bez tego dokumentu technicy nie będą w stanie przeprowadzić przeglądu urządzenia fiskalnego. Każda interwencja serwisowa musi być odpowiednio udokumentowana.

To dokumentacja, która poświadcza, że wszelkie interwencje serwisowe odbywają się zgodnie z przepisami i są dokładnie rejestrowane.