Z artykułu 111 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży osobom prywatnym i rolnikom ryczałtowym muszą rejestrować obroty i kwoty podatku za pomocą kas fiskalnych. W sytuacji, gdy kasa ulegnie awarii, przedsiębiorstwo może napotkać trudności, gdyż każda transakcja musi być zarejestrowana, a brak wydania paragonu fiskalnego klientowi może skutkować karą.

Zakup dodatkowej, rezerwowej kasy fiskalnej stanowi korzystne rozwiązanie, przynosząc szereg zalet dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim, umożliwia ona ciągłe prowadzenie działalności nawet w przypadku awarii głównej kasy, co minimalizuje ryzyko utraty przychodów i zapewnia stabilność finansową. Dodatkowo, posiadanie rezerwowej kasy fiskalnej pozwala na elastyczność operacyjną, umożliwiając płynne przeprowadzanie transakcji nawet w sytuacjach nagłych. Niemniej jednak, należy pamiętać, że zarówno główna, jak i dodatkowa kasa muszą być regularnie przeglądane, aby uniknąć kar finansowych związanych z brakiem przeglądów.

Czy rezerwowa kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Zakup dodatkowej kasy fiskalnej nie jest wymagany przez prawo, ale może być dobrym rozwiązaniem, aby uniknąć problemów w przypadku awarii głównej kasy.

Czy można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, przedsiębiorcy rozpoczynający rejestrowanie obrotu mogą odliczyć 90% ceny zakupu każdej kasy fiskalnej, do maksymalnej kwoty 700 zł. Ta ulga dotyczy jednak tylko w sytuacji, gdy obie kasy – podstawowa i rezerwowa – zostaną zakupione jednocześnie. Ważne jest, aby wszystkie kasy były zgłoszone i zafiskalizowane.

Obowiązek zwrócenia ulgi na zakup kasy fiskalnej

Jeśli przedsiębiorca przestanie używać kasy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia jej eksploatacji, nie zgłosi kasy do przeglądu lub złamie inne warunki odliczenia, musi zwrócić otrzymaną ulgę. Zwrot należy dokonać na konto urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca po miesiącu lub kwartale, w którym wystąpiły okoliczności wymagające zwrotu, lub do końca miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia tych okoliczności dla podatników wymienionych w art. 111 ust. 5 ustawy.