Wraz z kolejnym rokiem, ważne jest, aby przedsiębiorcy byli na bieżąco z aktualnymi przepisami dotyczącymi obowiązku posiadania kas fiskalnych. W 2024 roku nadal obowiązują zarówno zwolnienia przedmiotowe, jak i podmiotowe, ale ważne jest, aby zrozumieć, kiedy i jakie obowiązki dotyczą Twojej działalności. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie najważniejszych kwestii związanych z kasami fiskalnymi w 2024 roku.

Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w 2024 roku

W roku 2024 nadal obowiązują zwolnienia z posiadania kas fiskalnych, zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe. Zwolnienia przedmiotowe dotyczą określonych rodzajów sprzedaży lub usług, które ze względu na swoją specyfikę nie wymagają ewidencjonowania za pomocą kas. Można do tego zaliczyć:

– dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),

– świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,

– usługi pocztowe i kurierskie,

– usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe,

– usługi telekomunikacyjne,

– usługi finansowe i ubezpieczeniowe,

– usługi w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca, usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy),

– dostawę towarów i świadczenie usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz WNiP podlegających amortyzacji,

– wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami (dzierżawionymi lub własnymi).

Z kolei zwolnienia podmiotowe odnoszą się do przedsiębiorców, którzy spełniają określone warunki, takie jak niskie obroty roczne.

Kiedy zwolnienie nie obowiązuje?

Istnieją jednak sytuacje, kiedy przedsiębiorca, mimo spełnienia warunków do zwolnienia, musi posiadać kasę fiskalną. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje np. dostawy:

– gazu płynnego,

– części do silników,

– silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli,

– nadwozi do pojazdów silnikowych,

– przyczep i naczep,

– części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,

– części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,

– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,

– sprzętu fotograficznego,

– wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

– zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

– wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,

– napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

– perfum i wód toaletowych.

Ważne jest, aby każdy przedsiębiorca dokładnie analizował swoją sytuację pod kątem obowiązujących przepisów i regularnie śledził ewentualne zmiany w prawie, które mogą wpływać na jego działalność.

 

Zrozumienie obowiązków związanych z posiadaniem kas fiskalnych w 2024 roku jest kluczowe dla uniknięcia kary finansowej i prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Warto regularnie śledzić zmiany w przepisach i w razie potrzeby, skorzystać z porady ekspertów, aby zapewnić zgodność z aktualnymi wymogami prawnymi.