W 2024 roku, nowelizacja przepisów podatkowych wprowadza nową erę w obszarze kas fiskalnych. Nowoczesne urządzenia nie tylko rejestrują sprzedaż, ale również zapewniają lepszą analizę danych i integrację z systemami księgowymi. Zwiększa to efektywność i przyczynia się do wzrostu transparentności finansowej przedsiębiorstw.

Kto podlega obowiązkowi posiadania kasy w 2024 roku?

Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 111 ustawy o VAT, przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą towarów lub świadczeniem usług na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani do rejestrowania tych transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne wyjątki od tej reguły, które zostaną omówione w dalszej części tego materiału.

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej, czy to możliwe?

Istnieją sytuacje, kiedy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy prowadzona jest sprzedaż towarów i usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które zostały wyłączone z obowiązku ewidencji w części I załącznika do stosownego rozporządzenia. Jednakże, należy się zastanowić nad postępowaniem w sytuacji, kiedy przedsiębiorca prowadzi jednocześnie sprzedaż zwolnioną z ewidencjonowania oraz taką, która tego zwolnienia nie posiada.

Przedsiębiorca może być również zwolniony z konieczności posiadania kasy fiskalnej, jeśli jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Ten wyjątek, zawarty w wymienionym rozporządzeniu, ma również zastosowanie w przypadku, gdy rozpoczęcie sprzedaży miało miejsce w trakcie bieżącego roku podatkowego. W takim wypadku limit 20 000 zł jest proporcjonalnie dostosowywany do okresu prowadzenia tej działalności w danym roku podatkowym.

Jakich przedsiębiorców to zwolnienie nie dotyczy?

Przedsiębiorcy z wybranych sektorów, którzy dokonują lub rozpoczynają sprzedaż i są zobowiązani do użycia kasy fiskalnej, muszą wyposażyć się w nowoczesne kasy fiskalne online. 

W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego zwolnień z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, istnieje szereg grup przedsiębiorców, którzy nie korzystają ze zwolnienia z używania kas fiskalnych. Ci przedsiębiorcy, od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej, są zobowiązani do rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej w przypadku realizacji działań takich jak:

 • sprzedaż gazu płynnego,
 • realizacja przewozów pasażerskich samochodowych, niezależnie od regularności kursów,
 • świadczenie usług taksówkowych,
 • sprzedaż silników do pojazdów i motocykli,
 • handel komputerami, wyrobami elektronicznymi i optycznymi,
 • sprzedaż sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem akcesoriów i części do tego sprzętu,
 • transakcje związane z wyrobami z metali szlachetnych lub zawierającymi te metale, które nie są zwolnione z podatku,
 • obieg zapisanych i niezapisanych nośników danych, zarówno cyfrowych, jak i analogowych,
 • dostawa wyrobów przeznaczonych do użytku jako paliwa silnikowe,
 • handel wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojami będącymi mieszanką piwa i napojów bezalkoholowych z zawartością alkoholu przekraczającą 0,5%, 
 • sprzedaż perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem produktów oferowanych na pokładach samolotów.