KONSUMPCJA W ŚWIECIE ONLINE

Pandemia, związana z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2, wywiera wyraźny wpływ na wiele aspektów naszego codziennego życia. Zmiany te w naturalny sposób dotknęły także gospodarkę oraz handel, a miliony przedsiębiorców niemal z dnia na dzień zostały pozbawione możliwości sprzedaży towarów w tradycyjnej formie. Wyjątkowe okoliczności sprawiły, że błyskawicznie zaczęto szukać alternatywnej przestrzeni do prowadzenia działalności handlowej. Dowiedz się więcej…