Zgłoszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, muszą liczyć się z zakupem kasy fiskalnej. Choć istnieje grupa przedsiębiorców zwolniona z tej konieczności (o tym czytaj tutaj) lepiej już teraz dowiedź się jak prawidłowo powinno wyglądać zgłoszenie kasy fiskalnej.

 

1
zgłoszenie liczby i miejsca używania kas fiskalnych

Jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej przedsiębiorca powinien złożyć odpowiednie zgłoszenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pismo takie służy do określenia całkowitej liczby kas, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oraz do wskazania miejsc - adresów - instalacji sprzętu.

WAŻNE!
Jeśli przedsiębiorca chce uzyskać ulgę ten krok jest obowiązkowy. Wzór takiego dokumentu dostępny jest tutaj.

 

2
fiskalizacja kasy fiskalnej

Fiskalizacja kasy jest niezbędna do rozpoczęcia wykorzystywania urządzenia w działalności. Jest to czynność jednorazowa, służąca zsynchronizowaniu pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, a zakończona wydrukowaniem dobowego raportu fiskalnego. Proces ten należy przeprowadzić w takim terminie, aby w momencie utraty prawa do zwolnienia móc korzystać z urządzenia.

Fiskalizacji należy dokonywać w obecności naszego serwisanta, który w przyszłości będzie odpowiedzialny za obsługę.

 

3
zgłoszenie kasy fiskalnej

Po fiskalizacji zarówno przedsiębiorca, jak i nasz serwisant są zobowiązani do dokonania zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie nie później niż 7 dni od oficjalnej daty fiskalizacji. Wzór do zgłoszenia kasy fiskalnej, którym powinien posługiwać się podatnik jest tutaj.

W tym samym terminie odpowiedniego zgłoszenia kasy fiskalnej do urzędu dokonuje serwisant, instalujący kasę.

Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny. Jest to numer indywidualny, dotyczący wyłącznie jednego urządzenia i odpowiadającej mu książki kasy. Podatnik jest zobowiązany do umieszczenia go w sposób trwały na kasie.

 

4
ulga na zakup kas
UWAGA!
Tylko przestrzeganie powyższych terminów i zasad instalowania kas fiskalnych uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi na zakup kas. Wypełniony dokument na otrzymanie ulgi należy złożyć do urzędu skarbowego nie później niż 7 dni od dnia fiskalizacji. Wzór dokumentu tutaj.

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl